Velkommen til boklansering og markering av kulturminnedagen på Oppdalsmuseet

Årets kulturminnedager markeres over hele landet fra 10. - 18. september. Årets tema  er "se hva vi kan! Kompetanse og kunnskap i kulturvernet". Markeringen ønsker å løfte fram menneskene som jobber med bevaring, dokumentasjon, deling av kunnskap og flotte opplevelser knyttet til vår kulturarv.

Oppdalsmuseet ønsker å markere kulturminnedagen 11. september i samarbeid med Oppdal historielag, Harald Jære og Tore Sneve og inviterer til en flott jubileumsmarkering da det er 200 år siden tusenkunstneren Sjur Jamtseter ble født. Vi ønsker å løfte fram nettopp det arbeidet som Harald og Tore har gjort med å innhente en samlet oversikt over "Sjur-arbeider". Det er derfor gledelig at vi på denne dagen også lanserer Oppdalsmuseets temahefte nr. 1, som er ført i pennen av nettopp Harald og Tore i samarbeid med historielaget. Deres innsats i dette arbeidet er verdifull og deres kunnskap og kompetanse er noe vi vil sette fokus på under markeringen.

 

Foreløbig program:

Dato 11. september- Hoksengstuggu

kl. 16.00: Salg av Oppdalsmuseets lammesuppe, kaffe og kaker

kl. 17.00: Velkommen v/ ordfører Kirsti Welander og leder i Oppdal historielag Kjell Haugland

  • Harald Jære: En bildereise i Sjur Jamtseters verden
  • Boklansering v / Kjell Haugland
  • Tore Sneve: En vandring i Sjur Jamtseters fotspor på Oppdalsmuseet

 

Velkommen!

logo liten

Besøksadresse Oppdalsmuseet

Museumsveien 11, 7340 Oppdal

Booking tlf: 415 11 509 

 

Luggumt hovedlogo 300dpi

 

Museet har mange og varierte oppgaver som også du kan være med på.

Velkommen til dugnad hver tirsdag og torsdag fra kl. 10.00-14.00.

 

Unn deg ei trivelig stund på museet!