Åpningstider

Faste åpningstider under sommersesongen

Museet er åpent for publikum flere dager i uken under sommersesongen fra medio juni til medio august (følg med på nettsiden for oppdatert informasjon og "hva skjer")

 

Stor aktivitet gjennom hele året

Oppdalsmuseet har stor stor aktivitet med flere arrangementer, formidlingstilbud til både skoleklasser og grupper samt utleie gjennom hele året.

 

Dugnadsdager: Gjennom heler året får museet god hjelp av dugnadsgjengen hver tirsdag og torsdag fra kl. 10.00-14.00. Vær hjertelig velkommen!

 

 

logo liten

Besøksadresse Oppdalsmuseet

Museumsveien 11, 7340 Oppdal

Booking tlf: 415 11 509 

 

Luggumt hovedlogo 300dpi

 

Museet har mange og varierte oppgaver som også du kan være med på.

Velkommen til dugnad hver tirsdag og torsdag fra kl. 10.00-14.00.

 

Unn deg ei trivelig stund på museet!