Utvandringshistorien

I USA er det et «Opdalslag» med egen hjemmeside. Dette er etterkommere av noen av de 2.000 som utvandret fra Oppdal, og som tar vare på historien om sin bakgrunn.

Vi ønsker å opprette en gruppe her i Oppdal som skal ha dialog med dette laget. Målet må være å sikre seg informasjon om, tilgang på og kopier av historisk materiale – tekst og bilder – etter oppdalinger som utvandret og slo seg ned i «Dakotabakkom» og andre steder i USA.

Du som blir med i denne gruppa må beherske engelsk, være nysgjerrig og skrivefør. Vi trenger også noen som er kreative mtp videreformidling av informasjon. 

Se nærmere om hva Opdalslaget i USA driver med her; www.fellesraad.com/opdalslag

Hvis dette kan være av interesse så ta kontakt med Inge lauritzen på e-post inge.lauritzen@oppdal.kommune.no eller tlf 7240 1501.

logo liten

Besøksadresse Oppdalsmuseet

Museumsveien 11, 7340 Oppdal

Booking/kontakt tlf: 916 44 172 (Heidi)

 

 

Har du lyst til å være med som frivillig på museet? 

Her er det mange og varierte oppgaver som også du kan være med på.

Ta kontakt med en av våre ansatte, du er hjertelig velkommen!