Lokalhistorisk litteratur

Her på på Oppdalsmuseet kan du kjøpe forskjellige lokalhistoriske bøker og hefter, blant annet kan nevnes vårt egenproduserte hefte:

Oppdalsmuseets hefte nr. 2 2017: 30 utvalgte (Oppdalsmuseet i samarbeid med Oppdal historielag)

Oppdalsmuseets hefte nr. 1 2016: Sjur Jamtseter- Tusenkunstneren fra Lønset (Oppdalsmuseet i samarbeid med Oppdal historielag, Harald Jære og Tore Sneve)

Boka "furkunt"- ei matbok fra Oppdal, 2014 (utgitt av Oppdal Bygdekvinnelag og Oppdalsmuseet). Boka fåes kjøpt å Notabene, Oppdal.

  • Vikingmat 2 (Oppdal & Borre juni 2016, Steikari- Foreningen for historisk matkunst/Oppdalsmuseet)  
  • Ole Moene- det store i det små (Kjell Haugland 2008)
  • Bøgda vår  (Oppdal historielag, så og si alle årstall kan skaffes) sjekk denne linken for tema oversikt 
  • Oppdals historie (Kjell Haguland 2002)
  • Slik var det- et bildealbum frå Oppdal (Oppdal historielag 1983)
  • Vikingtidsfunn på Vang (Oddmunn Farbregd. et.al. Særtrykk fra Bøgda vår 1993)
  • Stensheim fram i lyset (Red. Kjell Haugland, 2016)

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å kjøpe bøker utenom åpningstid 

Tlf: 41511509 eller send en epost til: post@oppdalsmuseet.no  

logo liten

Besøksadresse Oppdalsmuseet

Museumsveien 11, 7340 Oppdal

Booking/kontakt tlf: 916 44 172 (Heidi)

 

 

Har du lyst til å være med som frivillig på museet? 

Her er det mange og varierte oppgaver som også du kan være med på.

Ta kontakt med en av våre ansatte, du er hjertelig velkommen!