Kulturminnedagen 2018 "Typisk norsk - ikke bare norsk"

Kulturminnedagen på Oppdalsmuseet 9. september kl. 18.00

Kulturhistoriker og forfatter Amund Spangen kåserer om europeisk påvirkning på norsk folkekunst. Ordbokforfatter Ingeborg Donali tar for seg noen typiske oppdalsord med fremmede aner.

Tema for kulturminnedagene i år er "Typisk norsk - ikke bare norsk".  Tematikken vil bidra til å sette søkelyset på hva som definerer den norske kulturarven. Hva er norsk og hvordan har lokalsamfunnet påvirket og blitt påvirket i møte med verden, mellom folk og andre kulturer. 

Inngang kr. 150,- inkl. kaffeservering.

Velkommen!

logo liten

Besøksadresse Oppdalsmuseet

Museumsveien 11, 7340 Oppdal

Booking/kontakt tlf: 916 44 172 (Heidi)

 

 

Har du lyst til å være med som frivillig på museet? 

Her er det mange og varierte oppgaver som også du kan være med på.

Ta kontakt med en av våre ansatte, du er hjertelig velkommen!