Sofaprat i Vikalåven

I fbm Kulturminnedagene 2021 legger vi opp til en prat i Vikalåven, hvor vi setter lys på ulike tema som sørsamisk kultur og historie,  folkedrakt og identitet, innvandring i 100 år, matkultur på tvers og "andre" lokale fremmede. 

Dette skjer søndag 5. september kl 14-15.

 

Programleder Inge Lauritzen

Folkedrakt, festdrakt og bunad

Med Kjell Haugland, Zieduna Frengstad og Yngvild Norigard

Filminnslag, presentasjon av drakter og samtale om lokal drakthistorie, identitet, nasjonsbygging, opprinnelse, tradisjon – modernitet.

Innvandring i 100 år

Med Kjell Haugland, Velida Leto og Ali Toubal

Samtale om nasjonalisme, reisende og de første innvandrerne og deres møte med bondekulturen. Om de som kom fra et annet land, møtet mellom lokalbefolkning og tilreisende, egen og andres kultur, kulturimpulser, tilpasning og identitet.

De lokale fremmede

Med Kjell Haugland, Ivar Horvli og Gustav Kant

Samtale om sørsamisk historie, oppvekst, reindrift og samisk kultur, spor etter samisk reindrift, samarbeid og interessekonflikter,

Matkultur

Filminnslag om norsk og syrisk matlaging

logo liten

Besøksadresse Oppdalsmuseet

Museumsveien 11, 7340 Oppdal

Booking/kontakt tlf: 916 44 172 (Heidi)

 

 

Har du lyst til å være med som frivillig på museet? 

Her er det mange og varierte oppgaver som også du kan være med på.

Ta kontakt med en av våre ansatte, du er hjertelig velkommen!