Velkommen til boklansering og markering av kulturminnedagen på Oppdalsmuseet

Årets kulturminnedager markeres over hele landet fra 10. - 18. september. Årets tema  er "se hva vi kan! Kompetanse og kunnskap i kulturvernet". Markeringen ønsker å løfte fram menneskene som jobber med bevaring, dokumentasjon, deling av kunnskap og flotte opplevelser knyttet til vår kulturarv.

Oppdalsmuseet ønsker å markere kulturminnedagen 11. september i samarbeid med Oppdal historielag, Harald Jære og Tore Sneve og inviterer til en flott jubileumsmarkering da det er 200 år siden tusenkunstneren Sjur Jamtseter ble født. Vi ønsker å løfte fram nettopp det arbeidet som Harald og Tore har gjort med å innhente en samlet oversikt over "Sjur-arbeider". Det er derfor gledelig at vi på denne dagen også lanserer Oppdalsmuseets temahefte nr. 1, som er ført i pennen av nettopp Harald og Tore i samarbeid med historielaget. Deres innsats i dette arbeidet er verdifull og deres kunnskap og kompetanse er noe vi vil sette fokus på under markeringen.

 

Foreløbig program:

Dato 11. september- Hoksengstuggu

kl. 16.00: Salg av Oppdalsmuseets lammesuppe, kaffe og kaker

kl. 17.00: Velkommen v/ ordfører Kirsti Welander og leder i Oppdal historielag Kjell Haugland

  • Harald Jære: En bildereise i Sjur Jamtseters verden
  • Boklansering v / Kjell Haugland
  • Tore Sneve: En vandring i Sjur Jamtseters fotspor på Oppdalsmuseet

 

Velkommen!

logo liten

Besøksadresse Oppdalsmuseet

Museumsveien 11, 7340 Oppdal

Booking/kontakt tlf: 916 44 172 (Heidi)

 

 

Har du lyst til å være med som frivillig på museet? 

Her er det mange og varierte oppgaver som også du kan være med på.

Ta kontakt med en av våre ansatte, du er hjertelig velkommen!