Bygdemuseet

Oppdal Bygdemuseum er den gamle kjernen i Oppdalsmuseet, med et trettitalls bygninger fra ulike perioder i Oppdals historie. Her finner du staslige stuebygninger som Skjørstadstuggu (bildet over), Hoksengstuggu og Dørresstuggu sammen med uthus av forskjellige slag: låver, fjøs, kvernhus, badstu, stabbur, smie, seterbu, fiskerbu. Museet har også flere tusen gjenstander fra det gamle bondesamfunnet. En vandring blant og inne i de gamle bygningene blir som en reise i tid. 

 

De lot det ikke bli med bare tanker og idéer, Ola J. Rise og Ola Setrom, da de på et møte den 6. mai 1937 gikk i spissen for å opprette et museumslag i Oppdal. Mange tegnet seg straks som medlemmer, og i drøftingene som fulgte, var det enighet om at det hastet med å ta vare på hus som representerte den gamle lokale byggeskikken.   

En rekke utfordringer av økonomisk og praktisk art ble etter hvert avklart, og sommeren 1954 var Georg Sneve i gang med å lafte opp igjen Bekkastuggu, et bygg i den lokale oppstuggustilen. Dette ble det første huset i Fjellkåsa, området til Oppdal Bygdemuseum.   

Senere er det kommet til en rekke hus og gjenstander som samlet gir en forståelse av hva slags oppgaver den enkelte gård måtte løse i sjølbergingssamfunnet og på hvilken måte. Tilpasninger ut fra de lokale tradisjoner og naturgitte forhold har satt sitt preg på det meste.

 I tillegg til de primære funksjonene en bygning skal ivareta, gir en vandring mellom de gamle husa i Fjellkåsa en stadig påminnelse om at de uttrykker en lengsel etter å skape noe vakkert, enten det gjelder det arkitektoniske, det håndverksmessige, utskjæringer eller form- og fargevalg. Her ligger også nedarvede tradisjoner som preget livet til de gamle oppdalinger.

bygdemuseet framside steneInformasjon om de forskjellige bygningene og hva de ble brukt til, finner du i Jon Stene: Oppdal Bygdemuseum. Historikk og beskrivelse. Du kan laste ned heftet i pdf-format (2,8 mb) HER.

logo liten

Besøksadresse Oppdalsmuseet

Museumsveien 11, 7340 Oppdal

Booking tlf: 415 11 509 

 

Luggumt hovedlogo 300dpi

 

Museet har mange og varierte oppgaver som også du kan være med på.

Velkommen til dugnad hver tirsdag og torsdag fra kl. 10.00-14.00.

 

Unn deg ei trivelig stund på museet!