Skolemuseet

I skolemuseet i Hoksengstuggu kan du følge utviklingen til oppdalsskolen, fra den gamle omgangsskolen til folkeskolen og videre fram til moderniseringsbølgen og sentraliseringen i 1960-åra. Her finner du også en godt utstyrt skolestue av det gamle slaget.


Skolemuseet ble åpna i 1988. I andre etasje i Hokseng-stoggo kan du få oppleve ei skul’stuggu slik ho var i gamle dager, med pulter fra forskjellige tidsepoker, fra langbord og tomannspulter til enmannspulter. Kart, plansjer og andre remedier gir et godt innblikk i hvordan skolehverdagen var både for skolemester og elev. Elevutstyr gjennom skiftende tider er utstilt: forskjellige ranseltyper og sekker, penal (greffelthus), skrivesaker (tavle og griffel, blyant, pennsplitt og pennholder) og matbokser. Og sentrale instrument: salmodikon og trøorgel. På veggen henger et bilde av Martin Luther, bare for å understreke den sentrale plassen kristendomsundervisninga hadde.

Oppdals skolehistorie er godt dokumentert gjennom informative plakater: fra omgangsskole (1739) til lova om fastskole (1860), fram til rasjonaliseringa og sentraliseringa på 1960-tallet, slik situasjonen er dagen i dag. Hver av bygdas 13 opphavlige skolekretser har si tavle, med informasjon og bilder, av skolehus, klasser og av de første lærerne og lærerinnene. – I dag er det igjen bare fem skolekretser på barnetrinnet. I tillegg kommer ungdomsskolen (1966), også godt dokumentert.

Skolemuseet har flere rom til disposisjon. I et av romma er en utstilling av forskjellige skolebøker, lærebøker fra flere tidsepoker, skoleboksamlingsbøker og oppslagsverk.

logo liten

Besøksadresse Oppdalsmuseet

Museumsveien 11, 7340 Oppdal

Booking tlf: 415 11 509 

 

Luggumt hovedlogo 300dpi

 

Museet har mange og varierte oppgaver som også du kan være med på.

Velkommen til dugnad hver tirsdag og torsdag fra kl. 10.00-14.00.

 

Unn deg ei trivelig stund på museet!