Åpningstider

Stor aktivitet gjennom hele året

Oppdalsmuseet har stor stor aktivitet med flere arrangementer, formidlingstilbud til både skoleklasser og grupper samt utleie gjennom hele året.

Faste åpningstider under sommersesongen, se under fanen sommer 2024.

Museet er åpent for publikum flere dager i uken under sommersesongen fra juli til medio august (se egen fane for "sommeråpent" og "hva skjer").

Dugnadsdager: Gjennom heler året får museet god hjelp av frivillige medhjelpere. Ta kontakt med våre ansatte dersom du også har lyst til å være med. Hjertelig velkommen!

 

 

logo liten

Besøksadresse Oppdalsmuseet

Museumsveien 11, 7340 Oppdal

Booking/kontakt tlf: 916 44 172 (Heidi)

 

 

Har du lyst til å være med som frivillig på museet? 

Her er det mange og varierte oppgaver som også du kan være med på.

Ta kontakt med en av våre ansatte, du er hjertelig velkommen!