Raulåna

Oppdals herrestue Raulåna 

Raulåna står ved kirken på Vang og er den eneste av Oppdalsmuseets bygninger som ikke befinner seg på Fjellkåsa. Det var presten Hans Bernhoft som i 1675 fikk satt opp Raulåna, først og fremst for å ha et hus der han kunne ta imot konger, embetsmenn og annet «fintfolk» på en standsmessig måte. Da Raulåna skulle restaureres av Riksantikvaren tidlig i 1990-åra, ble det bestemt at hvert værelse skulle få gjenspeile en tidsepoke i bygningens historie. En rundtur i huset blir dermed også en fascinerende historisk vandring.

 

Mange konger har vært innom prestegarden og Raulåna gjennom tidene. Den første var Kristian 5. i 1685, bare ti år etter at huset stod ferdig. I 1704 kom Fredrik 4., i 1733 Kristian 6. Siste besøket skjedde i 1860, da den norsk-svenske kongen Karl 15. reiste gjennom Oppdal på kroningsferd til Trondhjem.

Hvert værelse er restaurert tilbake til et bestemt tidsrom i bygningens historie. I andre etasje er det trolig det mellomste av de tre værelsene, Kammeret, som gjør sterkest inntrykk. Dette rommet står stort sett slik det gjorde mot slutten av 1600-tallet, med en frodig barokk rankedekor både i veggene og i taket, og gir en intens oppleving av fortid. Til høyre for kammeret er den store Kongesalen, der kongene skal ha overnattet i en himmelseng som dessverre ikke eksisterer lenger. En svært spesiell og praktfull dør i renessansestil fører inn i rommet. Kongesalen er restaurert slik den tok seg ut på 1700-tallet. Det tredje værelset i andre etasje ble kalt Kongekammeret. Her er tømmervegggene jevnet ut med en sementaktig masse, og vakkert dekorert. Rommet er restaurert slik det stod tidlig på 1800-tallet.

I første etasje, til høyre for kjøkkenet, finner vi Malekammeret og den noe større Herresalen. Disse værelsene står nå slik de tok seg ut ved siste hundreårsskifte, da Opdal Ungdomslag eide huset. Tapetene fra den perioden var det stort sett bare fillene igjen av, men værelsene ble tapetsert på nytt med håndlagde kopier av originalene.

Oppdalsmuseet tilbyr guiding for grupper på forespørsel. Ta kontakt på vår bookingtelefon:415 11 509 eller epost: post@oppdalsmuseet.no 

raulna montasje

logo liten

Besøksadresse Oppdalsmuseet

Museumsveien 11, 7340 Oppdal

Booking/kontakt tlf: 916 44 172 (Heidi)

 

 

Har du lyst til å være med som frivillig på museet? 

Her er det mange og varierte oppgaver som også du kan være med på.

Ta kontakt med en av våre ansatte, du er hjertelig velkommen!