Skoleloftet

I skolemuseet i Hoksengstuggu kan du følge utviklingen til oppdalsskolen, fra den gamle omgangsskolen til folkeskolen og videre fram til moderniseringsbølgen og sentraliseringen i 1960-åra. Her finner du også en godt utstyrt skolestue av det gamle slaget.

Skolemuseet ble åpna i 1988. I andre etasje i Hokseng-stoggo kan du få oppleve ei skul’stuggu slik ho var i gamle dager, med pulter fra forskjellige tidsepoker, fra langbord og tomannspulter til enmannspulter. Kart, plansjer og andre remedier gir et godt innblikk i hvordan skolehverdagen var både for skolemester og elev. Elevutstyr gjennom skiftende tider er utstilt: forskjellige ranseltyper og sekker, penal (greffelthus), skrivesaker (tavle og griffel, blyant, pennsplitt og pennholder) og matbokser. Og sentrale instrument: salmodikon og trøorgel. På veggen henger et bilde av Martin Luther, bare for å understreke den sentrale plassen kristendomsundervisninga hadde.

Oppdals skolehistorie er godt dokumentert gjennom informative plakater: fra omgangsskole (1739) til lova om fastskole (1860), fram til rasjonaliseringa og sentraliseringa på 1960-tallet, slik situasjonen er dagen i dag. Hver av bygdas 13 opphavlige skolekretser har si tavle, med informasjon og bilder, av skolehus, klasser og av de første lærerne og lærerinnene. – I dag er det igjen bare fire skolekretser på barnetrinnet. I tillegg kommer ungdomsskolen (1966), også godt dokumentert.

Skolemuseet har flere rom til disposisjon. I et av romma er en utstilling av forskjellige skolebøker, lærebøker fra flere tidsepoker, skoleboksamlingsbøker og oppslagsverk.

logo liten

Besøksadresse Oppdalsmuseet

Museumsveien 11, 7340 Oppdal

Booking/kontakt tlf: 916 44 172 (Heidi)

 

 

Har du lyst til å være med som frivillig på museet? 

Her er det mange og varierte oppgaver som også du kan være med på.

Ta kontakt med en av våre ansatte, du er hjertelig velkommen!